Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022: Μείωση 3% στα έσοδα και 12% στους τουρίστες σε σχέση με το 2019

 

Το πρώτο εννεάμηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) του 2022, ο αριθμός των τουριστών από το εξωτερικό έφτασε τα 23.686.700, έναντι 11.619.400 την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και 26.953.400 το ίδιο διάστημα του 2019.

Επιπλέον, το πρώτο εννεάμηνο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 15.604.400.000 ευρώ, έναντι 8.751.400.000 ευρώ το ίδιο διάστημα του 2021 και 16.107.100.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το πρώτο εννεάμηνο του 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 103,9% και διαμορφώθηκε σε 23.686.700 ταξιδιώτες, έναντι 11.619.400 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 98,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 135,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 63,5% και διαμορφώθηκε σε 3.619.700 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 53,6% και διαμορφώθηκε σε 1.545.600 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 227,9% και διαμορφώθηκε σε 3.852.600 ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 182,6% σε 835.900 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 53,1% και διαμορφώθηκε σε 31.300 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 78,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκαν στα 15.604.400.000 ευρώ.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 103,9%, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2021, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 13,1%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 47,8% και διαμορφώθηκαν στα 2.748.000.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 31,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.171.900.000 ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 137,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.871.600.000 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, επίσης, κατά 94,5% και διαμορφώθηκαν στα 923.600.000 ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 54,8% και διαμορφώθηκαν στα 31.300.000 ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Σεπτέμβριο του 2022 διαμορφώθηκε σε 4.560.300 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 52,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 41,6% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2021 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 118,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 7% και διαμορφώθηκε σε 726.900 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία διαμορφώθηκε σε 231.300 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 87% και διαμορφώθηκε σε 844.900 ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 121,2% σε 188.700 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε μείωση κατά 65,1% και διαμορφώθηκε σε 4.400 ταξιδιώτες.

Αύξηση κατά 35,1% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.855.400.000 ευρώ, έναντι 2.113.200.000 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 52,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 11,3%.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 2,1% και διαμορφώθηκαν στα 518 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 4% και διαμορφώθηκαν στα 170,9 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 57,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 589,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 40% και διαμορφώθηκαν στα 200,3 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 20,1% και διαμορφώθηκαν στα 10,5 εκατ. ευρώ.

 

Σύγκριση με το 2019, το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία

Σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2019, το Σεπτέμβριο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν πτώση κατά 1,1%, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 11,3% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 10,8%.

Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 3,1% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 12,1%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10,7%.

Post Tags
Share Post