Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Ξεπερνά μέχρι τώρα το 2019 η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας

Συνολικά, κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2023, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 2.805.535, αυξημένη κατά 74,3% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2022, αλλά και κατά 3,1% σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2019.

Τόσο η εσωτερική, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 47,9% και 90,4% αντίστοιχα, ενώ παρουσίασαν αύξηση και σε σύγκριση με το 2019, κατά 0,7% και 4,3% αντίστοιχα.

 

 

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου ανήλθε σε 1.357.979, αυξημένη κατά 62,4% σε σύγκριση το Φεβρουάριο του 2022 (περίοδος κατά την οποία η αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID-19 ήταν ακόμη έντονη), αλλά και αυξημένη κατά 2,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2019.

Τόσο η εσωτερική όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2022 κατά 37,3% και 78,1% αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το 2019 οι επιβάτες εσωτερικού σημείωσαν οριακή μείωση κατά 0,5%, ενώ οι επιβάτες εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 3,6%.