Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

H Τουρκία θα αναπτύξει πρόγραμμα αειφόρου τουρισμού

Το 2022, η Τουρκία υπέβαλε πρόταση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την κατάρτιση σχεδίων αειφόρου ανάπτυξης.

Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ, η 30η Μαρτίου γιορτάζεται πλέον παγκοσμίως, ως η Διεθνής ημέρα μηδενικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μηδενικά απόβλητα (Zero Waste Project)» το οποίο και εισηγήθηκε, η Τουρκία ξεχωρίζει ως παράδειγμα όσον αφορά όλα τα έργα με θέμα την οικολογία και την προστασία της φύσης που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

 

Το έργο αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, στην αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αποβλήτων εξετάζοντας τα σχετικά αίτια, καθώς και στη συλλογή και ανάκτηση αποβλήτων ξεχωριστά στην πηγή.

 

Οι πανάρχαιες αρχές βιωσιμότητας της τουρκικής κουζίνας εμπνέουν τον κόσμο

Η φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων αποσκοπεί στην εξάλειψη των αποβλήτων σε όλες τις πτυχές της ζωής και προϋποθέτει την εφαρμογή πρακτικών μηδενικών αποβλήτων στην κουζίνα.

Η κουζίνα μηδενικών αποβλήτων –μια απαίτηση που υπαγορεύει η σημερινή κατάσταση του περιβάλλοντος– αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής μαγειρικής εδώ και πολλές γενιές.

Η τουρκική κουζίνα είναι θεμελιωμένη στην αποφυγή της σπατάλης της τροφής, πρακτική σύμφωνη με τη φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων και με βιώσιμες γαστρονομικές πρακτικές.

 

Προσφέρει λύσεις για τη χρήση όλων των υλικών ζωικής και φυτικής προέλευσης.

Πιάτα που δημιουργούνται με χρήση φυσικών και βιολογικών υλικών, καθώς και η χορτοφαγική και η αυστηρά χορτοφαγική κουζίνα διαμορφώνουν το σκελετό του τουρκικού τραπεζιού.

Σχεδόν κάθε πιάτο της ποικιλόμορφης τουρκικής κουζίνας χρησιμοποιεί υλικά χωρίς να τα σπαταλά. Για παράδειγμα, πολλά πιάτα βασίζονται σε μπαγιάτικο ψωμί. Τα περισσεύματα του πιλαφιού μετατρέπονται είτε σε σούπα είτε σε ριζόπιτα.

Για την παρασκευή των ντολμάδων, αφαιρείται το εσωτερικό του κολοκυθιού ή της μελιτζάνας αλλά ποτέ δεν πετάγεται, αντιθέτως μεταμορφώνεται σε άλλη γεύση.

Παραδοσιακά γεύματα που σερβίρονταν στο πλαίσιο μεγάλων οικογενειακών συναθροίσεων υπήρξαν το θεμέλιο μιας βιώσιμης και αρμονικής διαβίωσης σε αυτή τη γη για πολλά χρόνια.

 

Βιώσιμος τουρισμός στην Τουρκία

Η Τουρκία αναδείχθηκε ως παράδειγμα προς μίμηση σε όλο τον κόσμο υπογράφοντας σύμβαση συνεργασίας με το Συμβούλιο Παγκόσμιου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), την κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα για το περιβάλλον και την αειφορία, προκειμένου να καταρτίσει ένα Εθνικό πρόγραμμα αειφόρου τουρισμού.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης και με στόχο την αναδιάρθρωση του κλάδου του τουρισμού στα επόμενα τρία έτη, η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που «σηκώνει τα μανίκια» προκειμένου να αναπτύξει ένα εθνικό πρόγραμμα αειφόρου τουρισμού υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης της χώρας.

Το Πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε πέρυσι, αποσκοπεί να μεγιστοποιήσει τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τον ντόπιο πληθυσμό, να ενισχύσει την πολιτισμική κληρονομιά και να προστατέψει τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και το φυσικό κάλλος της χώρας, μειώνοντας τη ρύπανση και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των πόρων.

Βάσει του Προγράμματος αειφόρου τουρισμού, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για τις εγκαταστάσεις διαμονής, η σταδιακή μετάβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030. Χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της αειφορίας, οι εγκαταστάσεις διαμονής ενθαρρύνονται ώστε να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους που αποσκοπούν στην αειφορία με συνεπή τρόπο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, και βάσει της εγκυκλίου της 15ης Νοεμβρίου 2022 που εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, όλες οι εγκαταστάσεις διαμονής στην Τουρκία πρέπει να λάβουν την Επικύρωση αειφόρου τουρισμού 1ου σταδίου μέχρι το τέλος του 2023.

Post Tags
Share Post