Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Ελλάδα: Μείωση 3% στα έσοδα και 11% στις αφίξεις τουριστών το 2022 σε σχέση με το 2019

Το 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (έσοδα) στην Ελλάδα, σε σχέση με το 2019, παρουσίασαν μείωση κατά 3% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό) κατά 11,2%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 9,7%.

Το 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (αεροπορικές και οδικές αφίξεις) αυξήθηκε κατά 89,3% και διαμορφώθηκε σε 27.835.500 ταξιδιώτες, έναντι 14.704.900 ταξιδιωτών το 2021.

 

 

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 81,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 133,1%.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 16.994.900 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 67,9% σε σύγκριση με το 2021, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 136,6% και διαμορφώθηκε σε 10.840.000 ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ σημείωσε άνοδο κατά 57,2% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 96,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 45% και διαμορφώθηκε σε 4.352.300 ταξιδιώτες, καθώς και από τη Γαλλία κατά 49,6% και διαμορφώθηκε σε 1.757.600 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 181,9% και διαμορφώθηκε σε 4.485.300 ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 174,9% σε 1.088.700 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 69,8% και διαμορφώθηκε σε 36.100 ταξιδιώτες.

Το 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 67,9% σε σύγκριση με το 2021 και διαμορφώθηκαν στα 17.631.300.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 40,6% και διαμορφώθηκαν στα 3.255.200.000 ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 27,9% και διαμορφώθηκαν στα 1.268.000.000 ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 113,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.123.400.000 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ επίσης αυξήθηκαν κατά 100,6% και διαμορφώθηκαν στο 1.195.700.000 ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 63,9% και διαμορφώθηκαν στα 41,3 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (αεροπορικές και οδικές αφίξεις), το Δεκέμβριο του 2022, διαμορφώθηκε στις 580.100 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 52,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 43,3% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2021 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 77,1%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 3,3% και διαμορφώθηκε σε 44.700 ταξιδιώτες, καθώς και αυτή από τη Γαλλία κατά 18,1% σε 17.800 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 60,5% και διαμορφώθηκε σε 68.900 ταξιδιώτες, καθώς και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 216,2% σε 45.500 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε μείωση κατά 90,4% και διαμορφώθηκε σε 800 ταξιδιώτες.

Το Δεκέμβριο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 32,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατά 16,4% και διαμορφώθηκαν στα 21,8 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 30,6% και διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 24,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 22,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν άνοδο κατά 368,6% και διαμορφώθηκαν στα 40,7 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν μείωση κατά 85,8% και διαμορφώθηκαν στα 0,8 εκατ. ευρώ.