Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Autohellas: Aύξηση 53% του τζίρου το πρώτο τρίμηνο του 2023

Η Autohellas παρουσίασε αύξηση 53,1% σε επίπεδο ενοποιημένου Κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 221,6 εκατ. έναντι 144,8 εκατ. ευρώ το 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Hertz (βραχυχρόνιες ενοικιάσεις) στην Πορτογαλία που εξαγοράστηκε την 01/10/2022 συνεισέφερε τα 15 εκατ. από τα συνολικά 77 εκατ. της αύξησης του Κύκλου εργασιών, ενώ τα 62 εκατ. δηλαδή το 42% ήταν συγκρίσιμα οργανικά.

 

 

Τα Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 17,6 εκατ. έναντι 13,4 εκατ. το 2022, καταγράφοντας αύξηση 30,6%.

Τα Κέρδη προ φόρων (ΕBT) του Ομίλου για το πρώτο εποχικά αδύναμο τρίμηνο του 2023, ανήλθαν στα 10,3 εκατ. έναντι 10,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% με αντίστοιχα τα Κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται στα 7,4 εκατ.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο κερδών προ φόρων η Πορτογαλία, που έχει αποκλειστικά βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιβάρυνε το αποτέλεσμα με 2,8 εκατ. ζημίες λόγω εποχικότητας.

Κατά συνέπεια, το συγκρίσιμο αποτέλεσμα προ φόρων ήταν αυξημένο σε 12,9 εκατ. έναντι 10,1 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2022.

Ο Κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του Ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2023 κατά 18,2% σε σχέση με το 2022 αγγίζοντας τα 49 εκατ.

Η δραστηριότητα του Τομέα υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τη διάθεση (μεταπώληση) των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου, αλλά και από την σταδιακή άφιξη αυτοκινήτων που αποτελούσαν παραγγελίες του προηγούμενου έτους και προστέθηκαν στο στόλο των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Ο Κύκλος εργασιών της δραστηριότητας των θυγατρικών εξωτερικού που σχετίζεται με τον Τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων, περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της «HR Aluguer de Automóveis S.A.» και έφθασε συνολικά τα 30,3 εκατ. από 12,5 εκατ. το 2022 (20% οργανική ανάπτυξη χωρίς την Πορτογαλία) καθώς με καθυστέρηση σε σχέση με την Ελλάδα, χώρες όπως η Κύπρος και η Κροατία επανακάμπτουν το 2023, αγγίζοντας τα επίπεδα τουριστικών αφίξεων του 2019.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί σε σχέση με τη δυναμική του επερχόμενου καλοκαιριού, ότι η μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξη σε αφίξεις ξένων επισκεπτών σε επίπεδο Ε.Ε. σε σχέση με το 2022, εντοπίζεται για τους πρώτους τέσσερις μήνες του χρόνου στις αγορές της Κροατίας και της Πορτογαλίας, όπου δραστηριοποιείται πλέον η Autohellas.

Σε ό,τι αφορά στην εγχώρια, ελληνική αγορά, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων παρουσίασε επίσης σημαντική αύξηση, καθώς σε επίπεδο δραστηριότητας Εισαγωγής/Διανομής οι εταιρείες του Ομίλου, συνεισέφεραν συνολικά 142,3 εκατ. στον Κύκλο εργασιών, παρουσιάζοντας αύξηση 56,7% και συμβάλλοντας σημαντικά και σε αυξημένο βαθμό στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ομοίως, η δυναμική στον κύκλο εργασιών, υποστηρίζεται από το σημαντικό αποθεματικό παραγγελιών πελατών από την περίοδο του 2022 που δεν ήταν εφικτό να καλυφθεί από τους περιορισμούς της παραγωγής που ίσχυσαν για το δεύτερο μέρος του 2021 και ολόκληρο το 2022.

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας κερδοφορίας του Ομίλου παράγεται κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, δηλαδή την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τον Απρίλιο ήδη έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή δυναμική στις αφίξεις και στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, που αντανακλά ότι η ισχυρή βάση προκρατήσεων των καταλυμάτων θα συνεχιστεί κατά τους επομένους μήνες και ήδη επηρεάζει θετικά και τη ζήτηση στο κλάδο των βραχυχρονίων ενοικιάσεων.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη ,πλέον, μεγαλύτερων στόλων αυτοκινήτων μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό αρνητικά το επίπεδο τιμών σε σχέση με το 2022.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εξαγορά της FCA GREECE (FIAT, JEEP, ALFA ROMEO) από τις Autohellas και Samelet, που ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε στις 03/05/2023, δεν έχει επίδραση στα ως άνω στοιχεία και η συμβολή της θα είναι εμφανής για πρώτη φορά στα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου του 2023.

Share Post